Vama optimizează procesul de declarare electronică a mărfurilor

Serviciul Vamal se află în proces de revizuire şi optimizare a declarării în formă electronică. Modificările de procedură aferente acestui proces, dar și noile condiții de vămuire sunt prevăzute într-un proiect de ordin al şefului Vămii.

Necesitatea revizuirii procedurii de declarare electronică este determinată de creșterea semnificativă a ponderii exportului electronic, care astăzi reprezintă 98% din totalul exporturilor, se arată într-un comunicat al Serviciului Vamal.

În acelaşi timp la importul electronic, acesta este utilizat doar în aproximativ 20% din totalul tranzacţiilor de import.

Companiile vor putea depune declarația vamală de export la orice post vamal intern existent

Se prevede că, forma de declarare electronică va fi extinsă şi pentru alte destinaţii vamale odată cu modernizarea sistemului informaţional integrat vamal bazat pe softul aplicativ ASYCUDA World.

„Noile modificări sunt condiționate și de reorganizarea instituțională, în cadrul căreia au fost lichidate posturile vamale electronice, iar competenţele acestora au fost transferate către posturile vamale interne. Totodată, au fost revizuite competenţele posturilor vamale de frontieră, astfel încât procedura de vămuire la export să fie realizată în posturile vamale interne. Măsura va permite fluidizarea traficului în punctele de trecere, diminuarea eventualelor aglomerări, precum și eliminarea potențialelor riscuri aferente operațiunilor de export”, susţine administraţia Vămii.

Proiectul de Ordin prevede posibilitatea operatorilor economici să depună declarația vamală de export la orice post vamal intern existent, indiferent de zona unde își desfășoară activitatea, fără obligativitatea obţinerii permisiunii de vămuire la un alt birou vamal. De asemenea, sunt stabilite posturi vamale pentru fiecare regiune a țării, unde operatorii economici vor avea posibilitatea vămuirii mărfurilor la export în regim de lucru 24/7.

politia

De notat că anual, în Republica Moldova sunt depuse peste 326.000 de declarații vamale. Pentru depunerea acestora, până în martie 2014, era obligatorie parcurgerea mai multor proceduri precum deplasarea mijlocului de transport cu mărfurile încărcate până la sediul organului vamal, staționarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor, suportarea cheltuielilor pentru multiplicarea actelor și serviciile de brokeraj – proceduri care pentru un exportator semnifică importante cheltuieli financiare și mai ales timp pierdut.

Un succes peste așteptări

De la 1 martie 2014, Serviciul Vamal a lansat serviciul e-customs la toate posturile vamale de frontieră. Acest serviciu de vămuire electronică, oferă exportatorilor posibilitatea să perfecteze declarația de export la distanță, fără contact direct cu colaboratorii serviciului vamal.

Statisticile vamale arată că noua modalitate de declarare a devenit extrem de populară în rândul agenților economici. Astfel doar în jumătate de an s-a ajuns la o cotă de circa 30% din toate declarațiile de export, iar într-un an cota a urcat la 45,4%, adică s-a apropiat la circa jumătate din total, iar acum ajunge la 100%.

Aceste succese au fost contabilizate de organizațiile internaționale. Conform raportului „Doing Business” (Banca Mondială, 2016), Republica Moldova a progresat mult în ultimii ani la capitolul indicatorilor care se referă la comerțul transfrontalier. Astfel în prezent sunt necesare doar trei zile (doi ani în urmă 23 de zile) pentru efectuarea un export și patru zile (doi ani în urmă 27 de zile) pentru efectuarea unui import.

* * *
Acest material este realizat în cadrul Proiectului „Contracararea manipularii economice prin intermediul mass-media”, implementat de Asociația Obștească Centrul pentru Inițiative Europene „EuroPass”. Preluarea și diseminarea, integrală sau parțială, a acestui material de pe http://www.europasscenter.wordpress.com se poate face în mod gratuit și nu necesită acordul Centrului EuroPass. Articolul dat promovează campania ”Economia cum este în informații oneste”.
Reclame